Värderingbil – Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy och cookies

Dataskyddspolicy och cookies
Här kan du läsa mer om hur Varderingbil.se behandlar dina personuppgifter
Efter att du fyllt i formuläret på Varderingbil.se kommer du få information som bekräftar att din förfrågan har gått fram, du blir sedan kontaktad av en rådgivare på Värderingbil.

Lagring av dina personuppgifter
Varderingbil.se sparar dina personuppgifter så länge det är relevant men max 12 månader.

Vilka personuppgifter behandlas på Varderingbil.se
För att kunna använda vår tjänst måste du lämna personuppgifter som registreringsnummer, telefonnummer och körsträcka för din nuvarande bil. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig och ge dig rätt pris på ditt fordon

Genom att använda dig av tjänsten, ger du samtycke till att Värderingbil kan kontakta dig via e-post, telefon eller sms, med ett bud.

Samtycke till användning av cookies
På Varderingbil.se används cookies (även kallat kakor eller informationskapslar) på din enhet först efter att du har valt vilka cookies Varderingbil.se kan använda sig utav. Detta betyder att du självmant samtycker till insamling av cookies. Om du väljer att inte samtycka, riskerar du att Varderingbil.se inte fungerar på bästa möjliga sätt. Detta kan också orsaka att vissa tjänster eller funktioner inte kan användas eftersom det krävs cookies för att kunna registrera vilka val du har gjort.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla/ta tillbaka ditt samtycke till användningen av cookies på Varderingbil.se. Detta gör du genom att skicka ett e-post till kontakt@varderingbil.se med information om återkallelse. När du drar tillbaka ditt samtycke kommer aktuella cookies automatiskt att bli blockerade i din webbläsare. Tänk dock på att återkallande av samtycket inte påverkar tidigare cookies som har samlats in vid ett tidigare givet samtycke vid besök på sidan.

Hur skyddar vi din information?
Värderingbil är skyldiga att skydda dina personuppgifter. Därför har Värderingbil infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att information, oavsiktligt eller olovligt, raderas eller på annat sätt försvinner, samt inte kommer till utomståendes användning, missbrukas eller används på annat sätt än det som kunden gått med på från början.

Dina uppgifter kommer korrigeras om Värderingbil blir varse att de innehåller felaktigheter, samt att informationen raderas när Värderingbil inte längre behöver bevara dem. Det samma gäller när informationen inte längre är relevant, men maximalt efter fem år.

Rätt till insyn, rättelse och radering
Av dataskyddsförordningen följer att du har rätt till insyn i den information Värderingbil har om dig. Du har också rätt att få felaktiga upplysningar om dig själv korrigerade, och du har i vissa fall rätt att få informationen borttagen, innan tidpunkten för automatisk radering.

Rätt till begränsning av databehandling
Under vissa omständigheter har du rätt att sätta gränser för användning av dina personuppgifter. Vid sådana tillfällen kan Värderingbil endast hantera informationen – undantaget lagring – med ditt samtycke, alternativt i syfte att fastlägga, göra gällande eller försvara juridiska krav, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att klaga
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår lagliga hantering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot hantering av dina personuppgifter i direkt marknadsföring.

Rätt att få ut information
Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa överförda från en dataansvarig till en annan, utan hinder.

Lämna klagomål till Datainspektionen
Har du funderingar gällande Värderingbil hantering av dina personuppgifter, denna webbplats användning av cookies, eller vill du har mer information, så kan du vända dig till oss via e-post eller brev. Kontaktinformationen hittar du längst ner på sidan.

Om du efter att du har vänt dig till Värderingbil vill klaga på företagets hantering av dina personuppgifter har du rätt att göra det hos Datainspektionen. Du kan lämna in klagomål på datainspektionen.se.