All Cars

Little girl and young woman standing by trunk of electric car

Bilmarknaden januari 2023

Bilmarknaden januari 2023 Försäljningen i januari minskade med 32 % jämfört med januari 2022, vilket beror på minskad detaljhandelsförsäljning. Affärsbilsmarknaden är mer stabil men minskar också. Förra årets starka slutmånader avspeglas i januariförsäljningen*, som minskar med 32 % jämfört med januari 2022, på grund av minskad detaljhandelsförsäljning. Affärsbilsmarknaden mer stabil men också nedåtgående. Över hälften

Bilmarknaden januari 2023 Read More »